Turistické cíle

Lyžařský areál na Potštátě

Areál se nachází v Oderských Vrších, které náleží pohoří Nízkého Jeseníku. Od Hranic je vzdálen 11 km a od Olomouce 35 km. Díky své nadmořské výšce 500 m nad mořem má dobré klimatické podmínky a lyžuje se tady, i když v Hranicích není žádný sníh.

K dispozici jsou tři vleky (z toho jeden dětský a jeden lanový vlek s mírným cvičným svahem, vhodný pro začínající lyžaře).

Aktuální informace o stavu sněhu a sjezdovek najdete na webu www.skipotstat.cz nebo na facebooku.

1721-16640867_1247561168670530_8881635171730784256_n

Horní náměstí

vsetin-6ad
Horní náměstí ve Vsetíně je tvořeno budovami zámku Vsetín, Staré radnice, hotelu Nová radnice, Maštalisek a Okresního soudu. Jeho součástí jsou také dvě barokní plastiky a kašna. Nejvýznamnější dominantou celého Vsetína je objekt původně renesančního zámku z počátku 17. století, který je zároveň i nejstarší historickou budovou města. Od roku 1948 je zámek ve správě státu a od roku 1964 je sídlem Okresního vlastivědného muzea Vsetín. Dnes vsetínský zámek tvoří významné kulturní a společenské centrum města.
K dalším kulturním památkám patří barokní budova Staré radnice postavená v letech 1721 – 1723 – dnes galerie, která byla postavena v l. 1720-1721 na místě dřívější zděné budovy radnice zničené při kuruckém vpádu r. 1708. Vedle budovy Staré radnice dnes najdeme Hotel Nová radnice. Původní budova nové radnice, v níž až do roku 2005 sídlila Územní vojenská správa, jejíž pobyt se na stavu budovy značně podepsal, byla zakoupena panem Jiřím Vychopněm, někdejším majitelem vyhlášené restaurace U Vychopňů, a kompletně rekonstruována do současné podoby.

Masarykovo náměstí

13808841885397Historické centrum města je jeho Masarykovo náměstí, kde stojí rekonstruované měšťanské domy, barokní sochy sv. Jana Nepomuckého, sv. Floriana, T. G. Masaryka, jsou to jedny z nejstarších památek města. Patří k nim i kostel Všech svatých, roubená budova sboru Českobratrské církve evangelické. Při kulturních akcích, pořádaných v Rožnově pod Radhoštěm se plocha náměstí kolem dominanty města sochy T. G. Masaryka, stává spíš pódiem, např. při Rožnovských slavnostech, Starodávném jarmarku, Dožínkách, atd. Odpočinout si zde můžete na lavičkách, které ve stínu stromů přijdou vhod zejména v horkých letních dnech, stejně jako kamenná fontána se svou tryskající vodou, stojící v centru náměstí. Posedět u dobré kávy lze v množství kavárniček nebo restaurací s venkovními zahrádkami na náměstí, nebo jeho bočních uličkách.

www.roznov.cz

Zámek Kinských

zamek-kinskych-valasske-mezirici-2009-12-12_muzeumobjectEmpírový zámek vznikl na místě původní správní budovy rožnovsko-krásenského panství, která byla v roce 1854 za majitele hr. Eugena Kinského přestavěna na panské sídlo. Došlo ke zvýšení budovy o poschodí s provedením mansardové střechy, kryté přírodní břidlicí. Tato přestavba vtiskla objektu v podstatě dnešní podobu.

K zámku přiléhá rozsáhlý park se vzácnými dřevinami, založený na rozhraní 18. a 19. století. Pravděpodobně v období přestavby správní budovy v empírový zámek se uskutečnila i rozsáhlá úprava parku, určující v zásadě jeho dnešní ráz. Park má rozlohu 6,297 ha. Bývalý úřednický dům s ovocnou a okrasnou zahradou, později zámek s anglickým parkem, byl v majetku rodů Žerotínů a Kinských. Po roce 1945 se stal zámecký objekt majetkem státu. V letech 1949 – 1950 došlo k přestěhování valašskomeziříčského muzea do uvolněných místností zámku. V části objektu byly zřízeny byty, mateřská škola a depozitáře Okresního archivu. Zámek Kinských v Krásně je od r. 1949 nepřetržitě až dodnes sídlem muzea.

Zámecká 3
757 01 Valašské Meziříčí
Tel.: 734 236 279
zamek.kinskych@muzeumvalassko.cz
www.muzeumvalassko.cz/objekty/zamek-kinskych

Náměstí

391379-top_foto1-wk8jdNáměstí i s přilehlými ulicemi je dnes už jen torzem někdejšího původně středověkého města. Od r. 1992 je vyhlášeno městskou památkovou zónou. V horní části náměstí se tyčí socha sv. Floriána, v dolní části pak najdete Mariánský sloup.

Náměstí má 27 památkově chráněných domů, některé z nich měly právo vařit a šenkovat pivo a víno. Je lemováno renesančními a barokními měšťanskými domy. Budova radnice pochází z roku 1677 a má rokokovou štukovou fasádu se znakem města a kamenný portál. Neméně významný je i Dům U apoštolů, na roku ulic Komenského a Křižkovského. Patří k nejvýznamnějším zachovaným památkám ve městě, v jádru je renesanční z r. 1598, zdobený reliéfy svatých ze 2. pol. 18. stol.

www.valasskemezirici.cz

Masarykovo náměstí

dsc-0030-dPatří k nejkrásnějším projevům stavebního ruchu 16. století. Hvězdicová klenba pozdněgotického sálu je z roku 1528. Stavba nárožního domu byla dokončena v roce 1544, jak potvrzuje i renesanční portál s letopočtem a iniciálami neznámého mistra kameníka M. B. Snad v roce 1571 vystavěli na nároží budovy s historizující fasádou z roku 1869 hranolovou věž s obydlím věžného a ochozem. Při úpravách za protektorátu bylo obnaženo pozoruhodné cihlové žebroví Gotického sálu. Po přemístění Městského úřadu na nově zrekonstruovaný zámek v roce 1998 byla radnice nově zrekonstruována. Od roku 2001 zde sídlí Městská knihovna, Městské muzeum a galerie, Základní umělecká škola a Městské informační centrum.

Hranické náměstí lemují řadové, většinou dvoupatrové domy, z nichž některé mají pozdněgotické stavební jádro, ale nejstarší části většiny hranických domů pocházejí až z druhé poloviny 16. století. Tehdy bylo také v přízemích domů vytvořeno podloubí, které původně lemovalo celé náměstí a přilehlé ulice, ale od 19. století v něm byly zřizovány obchody. Zachovalo se jen v ulicích Zámecká, Radniční a částečně Janáčkova. Zásahy z přelomu 19. a 20. století daly většině domů historizující ráz nebo novorenesanční fasádu. Do tzv. Čaputovského domu (Masarykovo náměstí 20) se vstupuje kamenným renesančním portálem z roku 1583. V nárožním domě (tzv. Pernštejnský dům) dnešní Komerční banky se dochovala štuková renesanční výzdoba stropu.

www.mesto-hranice.cz

Kostel sv. Václava

full_06c2ed_f_normalFile2-tovacov-barokni-farni-kostel-svvaclava-foto-ulrych-mir-1V Tovačově 13 km západně od Přerova stojí barokní farní Kostel sv. Václava, který svoji věží tvoří spolu se „Spanilou“ věží zámku zdaleka viditelnou dominantu krajiny. Původně gotický kostel Sv. Václava byl v letech 1786-1793 barokně přestavěn.Kostel byl obohacen barokními plastikami Ondřeje Schweigla. K nejhodnotnějším plastikám kostela však patří pozlacená dřevěná gotická socha Tovačovská Madona z r. 1382 od neznámého autora.

Förchtgottova 32
751 01 Tovačov

Římskokatolický kostel Nanebevzetí Panny Marie  

ImageVsetínský kostel Nanebevzetí Panny Marie je datem svého založení jediný svého druhu na Vsetínsku z doby pobělohorského baroka z roku 1683, kdy tehdejší zámecký pán, hrabě Jiří Illesházy daroval kat. církvi rozestavěný nový zámek, aby na shořelých troskách tehdejšího kostela postavili kostel nový. Farníci pak tento nedostavěný zámek přestavili na kostel, kdy některé prvky zámku zůstaly zachovány, jako např. nárožní rondely se střílnami či konzoly bývalého zámeckého balkonu. Kostelní věž byla do své konečné nynější podoby uvedena v roce 1889 a dostala dnešní barokní ráz. Kostel se nachází se na jižní straně Horního náměstí.

Horní nám. 134
755 01 Vsetín
Tel.: 571 411 692
favsetin@ado.cz
farnostvsetin.webnode.cz

Zábavní park Gibon Park

Gibon park Roznov po Radhostem - uvod

Gibon park je místem vhodným pro aktivní odpočinek v příjemném prostředí lesoparku v Rožnově pod Radhoštěm v srdci Beskyd. Zvláštní pozornost věnujeme dětem, ale nezapomínáme ani na dospělé. Nabízíme adrenalinový zážitek pro každého, kdo si chce ověřit svoji fyzickou kondici, zdatnost a zručnost, svoji odvahu a psychickou odolnost.

Hlavními atrakcemi Gibon Parku jsou:

 • lanové centrum
 • děstké lanové centrum
 • dětský park
 • tubing (obří skluzavka 50m)
 • zorb z rampy po zabezpečené dráze
 • aquazorb v nafukovacím bazénu
 • trampolínové pole
 • minigolf
 • trenažér býk
 • silové trenažéry
 • zábavné trenažéry
 • lukostřelba
 • bumber ball
 • slack line
 • zapůjčení koloběžek
 • dětský vláček
 • dětský kolotoč
 • houpadla

Zároveň nabízíme i klidnější formu odpočinku. V parku jsou pod vedením vyškolených instruktorů a personálu připravovány programy pro jednotlivce, školní kolektivy a firemní akce. Gibon park se nachází na trase cyklostezky Bečva.  Do Gibon parku se lze vydat na koloběžkách z Pusteven. Gibon park je propojen s areálem letního koupaliště, takže je možno spojit jeho návštěvu s koupáním.

Součástí Gibon parku je restaurace s celoročním provozem, domácí kuchyní a denním menu. V letním období je návštěvníkům k dispozici gril bar a zahradní restaurace.

Pod strání 693
Areál Koupaliště
(naproti hotelu Eroplán)
756 61 Rožnov pod Radhoštěm
Tel.: 608 772 441
info@gibon-park.cz
www.gibon-park.cz